C++ Interpreter

 

 

 

Witaj na stronie domowej projektu CPlus-Preter.

Naszym celem jest stworzenie prostego interpretera wybranych poleceń jezyka C++. Specyfikacja obslugiwanych polecen zawarta jest w dokumentacji EBNF. Interpreter zostanie zaprogramowany z wykorzystaniem jezyka Java.

Projekt ten realizowany jest przez studentów, I roku Informatyki studiów magisterskich uzupełniających, Akademii Podlaskiej w Siedlcach - w ramach przedmiotu "Sieci i systemy wirtualne"

Strona Projektu na SourceForge

Co to jest interpreter?

Interpreter to forma, która za każdym razem analizuje od nowa kod źródłowy w celu przetłumaczenia poleceń w nim zawartych na formę zrozumiałą dla maszyny.

Interpreter, interpretator (angielskie interpreter),

  1. translator przekładający instrukcje programu na kod pośredni, który następnie interpretuje przy każdym ich wykonaniu. Ponieważ interpreter nie tworzy przekładu w kodzie maszynowym, lecz wykonuje instrukcje, tłumacząc je na bieżąco za każdym razem, wykonanie programu znacznie się wydłuża. Interpreter nie zmusza z kolei do oczekiwania na wykonanie kompilacji po każdej zmianie programu.
  2. czynnościowy wzorzec projektowania, w którym rozpatruje się automatyczne zbudowanie zbioru klas interpretujących zdania języka na podstawie jego gramatyki i opisów semantycznych.

 

zajrzyj na sourceforge.net

strona Akademi Podlaskiej

strona Instytutu Informatyki Akademi Podlaskiej

Strona Javy